Gábor Géza

Szerepek

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni - Masetto / Komtur
Giacomo Puccini: Bohémélet - Alcindoro
Giacomo Puccini: Bohémélet - Colline, filozófus