Blaga Krisztina

Szerepek

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi - Nella