PILLANGÓKISASSZONY

Giacomo Puccini
PILLANGÓKISASSZONY
opera három felvonásban, olasz nyelven
nagyszínház
Kategória: 
Bemutató
Bemutató: 
2012. március 16. 19:00

Szövegét írta: L. Illica és G. Giacosa

 

 

Az opera tartalma

Első felvonás: Pinkerton hadnagy Goro, a minden hájjal megkent ügynök társaságában 99 évre bérelt házával ismerkedik Nagaszakiban. Sharpless konzul érkezik, akinek Pinkerton jókedvűen dicsekszik, milyen jó üzletet sikerült nyélbe ütnie: háza van, amelynek bérletét bármikor felmondhatja, s csinos japán feleséget is vásárolt, akit, ha otthagy, a házasság nyomban érvénytelenné válik. A konzul figyelmezteti Pinkertont, kiszemeltje, Cso-cso-szán komolyan veszi a tréfaházasságot. A menyasszony is színre lép rokonainak és barátnőinek társaságában. A konzul kérdezősködésére elmondja, hogy valaha gazdag családja elszegényedett, apja meghalt, így lett belőle gésa. Közben Goro megsúgja Pinkertonnak, hogy a családfő a császár parancsára végzett magával. Cso-cso- szán elárulja vőlegényének, hogy kedvéért a misszióban keresztény hitre tért. Megkötik a házasságot, ám az általános jókedvet váratlan vendég, az új feleség nagybátyjának érkezése zavarja meg. A szigorú buddhista pap kitagadja hitehagyott unokahúgát. A násznép az átkozódó rokonnal együtt távozik. Pinkerton szerelmes szavakkal nyugtatja Cso-cso-szánt.

Második felvonás: Három év telt el azóta, hogy Pinkerton néhány hónapos együttlét után elhajózott. Cso-cso-szán nyomorogva, de rendületlen hittel várja vissza, hiába figyelmezteti hűséges szolgálója Suzuki, hogy az ilyen fajta férjek nem szoktak visszatérni. Sharpless kínos küldetéssel érkezik: Pinkerton levélben kéri, hogy készítse fel elhagyott kedvesét a rossz hírekre. Közben Goro kíséretében megjelenik Yamadori, a gazdag japán herceg, aki mindent megtenne Cso-cso- szán kedvéért, még régi feleségeitől is elvált, ám az asszony – mint eddig mindig – most is nevetve utasítja el ajánlatát. A konzulnak nincs ereje végigolvasni Pinkerton levelét, s amikor meglátja Cso-cso-szán gyermekét, megígéri, megpróbál tenni valamit. Az utált Goro megleckéztetése után ágyúlövés jelzi egy hajó érkezését. Cso-cso-szán boldog örömmel betűzi ki látcsövével a nevét: szerelmesének hajója, az Abraham Lincoln futott be a kikötőbe. A két nő virágokkal díszíti fel a házat, így várják Pinkerton érkezését.

Harmadik felvonás: Az éjjel hiábavaló várakozással telik. Hajnalban Suzuki kéri gazdasszonyát, pihenjen le, ő majd felkelti a férfi érkezésekor. Kopognak, a konzul jön, Pinkerton társaságában, Suzuki már keltené asszonyát, de a hadnagy rászól, ne még. Közben Suzuki észreveszi, hogy valaki sétálgat a kertben, s a férfiak tétova válaszaiból megérti, Pinkerton amerikai felesége ő. A férfi nem bír a rátörő bűntudattal és elmenekül a hajdani szerelmi fészekből. Cso-cso-szán fölébred, izgatottan keresi kedvesét, de mikor Kate-et megpillantja, mindent megért. Megsejti azt is, hogy gyermekét is el akarják venni tőle. Kate kérésére hajlandó megválni fiától, de kiköti, az apjának kell érte jönnie. Egyedül maradva előveszi a tőrt, amivel az ő apja vetett véget életének, s elolvassa feliratát: „Ha nem tudsz becsülettel élni, halj meg becsülettel!”. Gyermekét, miután elbúcsúzott tőle, egy játékkal a kezében a küszöbre ülteti, ő maga a tőrrel a kezében egy paraván mögé húzódik. A nevét kiáltó Pinkerton érkezésekor már nem él.

 

Szereplők: 
Cso-cso-szán
Suzuki, Cso-cso-szán szolgálója
Pinkerton sorhajóhadnagy
Sharpless konzul
Kate, Pinkerton amerikai felesége
Egy bonc, Cso-cso-szán nagybátyja
Yakusidé, Cso-cso-szán nagybátyja
Cso-cso-szán anyja
Cso-cso-szán nagynénje
Cso-cso-szán unokahúga
Cso-cso-szán kisfia
Alkotók: 
Díszlet- és jelmeztervező
Karigazgató
Ügyelő
Zenei asszisztens
Rendezőasszisztens
Rendező
Közreműködők: 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Nemzeti Színház énekkara